s-Lim biedt een audio video management systeem aan de Limburgse gemeenten aan. 

Audio video management

Omschrijving

Het audio video management systeem (AVMS) verzamelt beelden en geluid via camera’s en sensoren. Diverse toepassingen kunnen gebruik maken van deze data zoals bv. het in kaart brengen van verkeersstromen, aansturen van straatverlichting.

s-Lim

s-Lim verenigt de Limburgse gemeenten om via samenwerking de regio te laten uitgroeien tot een smart region. Uitgaande van de noden van zowel landelijke als stedelijke besturen biedt s-Lim technologische en softwarematige toepassingen aan om de welvaart, het welzijn en de levenskwaliteit van de Limburgers te bevorderen.

Contactgegevens

Thomas Rayen
011 26 63 73
info@s-lim.be

Kostprijs

Betalend aanbod