Leden van de Bosgroep kunnen een aanvraag indienen om tegen een voordelige prijs onrendabele werken te laten uitvoeren in hun bos.

Omschrijving

Leden van de bosgroep kunnen een aanvraag indienen om tegen een voordelige prijs onrendabele werken te laten uitvoeren in hun bos. Bosgroep Limburg werkt met een systeem van uitbesteding aan ploegen van sociale tewerkstellingsplaatsen en heeft zelf geen arbeiders in dienst. Voorbeelden hiervan zijn: de bestrijding van woekerende exoten, vrijwaren van jonge aanplantingen, het dunnen van het bos, het beheer van het hakhout, de aanleg van een bosrand …

 

Bosgroep Limburg

Bosgroep Limburg is een vzw die de Limburgse private boseigenaars ondersteunt bij het beheer van hun bos. Elke boseigenaar kan gratis en vrijblijvend aansluiten bij de Bosgroep. Hij of zij krijgt er advies, informatie en hulp bij de administratie. Daarnaast coördineren de Bosgroep ook de beheerwerken en organiseren ze opleidingen en excursies. Op die manier streven ze naar duurzaam bosbeheer in Vlaanderen met gezonde bossen, meer en betere natuur, recreatie en houtproductie. Bosgroep Limburg werkt samen met haar leden aan rendabel en weerbaar bos.

Contactgegevens

011 23 73 28
bosgroep@limburg.be

Kostprijs

Betalend aanbod: 390 euro per ploegdag (4 arbeiders en 1 ploegbaas)