Buurten op den Buiten

Omschrijving

Met de oproep “Buurten op den Buiten” ondersteunen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of landelijke buurt verbeteren en om projecten die de contacten bevorderen tussen bewoners. De KBS en de VLM willen vooral projecten ondersteunen die alle buurt- of dorpsbewoners aanspreken.

“Buurten op den Buiten” richt zich niet tot de stedelijke centra, maar wel tot landelijke gemeenten, deelgemeenten of gehuchten. 

 

 

Organisatie

Vlaamse Landmaatschappij i.s.m. Koning Boudewijnstichting

Doelgroep

Buurtbewoners in landelijke gemeenten (cfr. kaart)

  • Buurtbewoners verenigd in een formele vereniging of informele groep
  • Lokale organisaties (buurthuizen, sociaal-culturele verenigingen, natuurverenigingen,...) i.s.m. buurbewoners
  • Lokale besturen, zorginstellingen, ... i.s.m. buurtbewoners 

Call

4 maart 2021

Jaarlijkse oproep