Het Vlaams Energieagentschap biedt communicatiemateriaal aan om de dienstverlening van het Energiehuis Limburg te promoten bij de inwoners. 

Communicatiemateriaal Energiehuizen

Omschrijving

Vlaanderen telt 19 energiehuizen. In Limburg vormen alle 42 gemeenten het werkingsgebied van het Energiehuis Limburg.  Het Energiehuis maakt de inwoners van je gemeente wegwijs in de verschillende (steun)maatregelen voor energie-investeringen en renovatiewerken, en biedt passende begeleiding en ondersteuning aan. Daarnaast beheert het Energiehuis ook de 0%-energieleningen voor specifieke doelgroepen.  Via het communicatiemateriaal van het Vlaams energieagentschap kan je promotie maken voor de dienstverlening van het Energiehuis Limburg, en je inwoners de kortste weg naar het juiste advies tonen! 

Vlaams Energieagentschap

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het beleidsdomein Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. De belangrijkste taken zijn het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie. Ze richten zich daarbij op beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie.

Contactgegevens

Kostprijs

Gratis aanbod