Energiescans in jeugdlokalen

Het stadsbestuur van Riemst spoort jeugdverenigingen aan om het energiebeheer van hun lokalen zelf in handen te nemen. Het project toont aan dat verenigingen die instaan voor het beheer van hun gebouw veel meer bezig zijn met verbruik en besparingen.

Energiescans

In opdracht van het gemeentebestuur voerde Stebo energiescans uit in de jeugdlokalen van Riemst. Stebo stelde ook een rapport op per vereniging, dat nadien op de jeugdraad werd besproken. Het stadsbestuur wilde daarmee jeugdverenigingen aansporen om bewuster met hun energieverbruik om te gaan en energie te besparen. 

TIP: als besparingen niet aan de hand van meterstanden kunnen worden aangetoond, beloon dan de inspanningen in plaats van de resultaten.

Bewustmaking

Uit het project blijkt dat jeugdbewegingen die zelf instaan voor het beheer van hun gebouw veel meer bezig zijn met verbruik en besparingen. Het is het gemeentebestuur vooral te doen om bewustmaking, aangezien veel jeugdbewegingen een deel van een groter gebouw gebruiken, zonder aparte elektriciteits- of gasmeter.

TIP: inventariseer de situatie goed (wie is eigenaar van het lokaal, wie gebruiker, zijn er aparte meters, is er gedeeld gebruik, …). Dit bepaalt de uitvoerings- en beloningsmogelijkheden. Betrek ook de eigenaar van het gebouw.

Extra subsidies

Verenigingen die zelf geen verantwoordelijkheden over hun lokalen hebben, zijn veel moeilijker te overtuigen. Daarom overweegt het gemeentebestuur van Riemst om extra subsidies toe te kennen aan verenigingen die het jaaroverzicht van hun 
verbruiken toevoegen aan hun aanvraagdossier voor hun werkingssubsidie. 

TIP: nog een manier om jeugdverenigingen te belonen, is het uitgespaarde bedrag ter beschikking te stellen.