Financiering

Overzicht subsidies lokale besturen klimaat, milieu en natuur

De provincie tracht de Limburgse gemeenten te ondersteunen bij het lokaal milieu- en klimaatbeleid. Op deze pagina vindt u een overzicht terug van allerlei subsidiekanalen en bijhorende projectoproepen.

Let wel: dit overzicht is niet exhausief en snel gedateerd. Wij proberen dit overzicht regelmatig te updaten.