Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren ondersteunt gemeenten en lokale graslandeigenaren binnen haar werkingsgebied bij het goed beheer van hun graspercelen. 

Omschrijving

In de strijd tegen de opwarming van het klimaat en het streven naar een zo laag mogelijke uitstoot van CO2, kan het behoud en goed beheer van graslanden een belangrijk wapen zijn.  Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren ondersteunt gemeenten en lokale graslandeigenaren bij het goed beheer van hun graspercelen. “Hooi van hier” is een databank waarin landbouwers die op zoek zijn naar hooi gekoppeld worden aan private en openbare graslanden.  Zo krijgen verwaarloosde of slecht onderhouden percelen een nieuw leven en krijgen ze een aangepast beheer dat naast zijn ecologische en klimaatdoelstellingen ook nog iets oplevert voor de lokale landbouwers.  

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren is een bijzondere streek in het zuiden van Belgisch Limburg met een glooiend landschap met beekvalleien, akkers met bloeiende bermen, hoogstamboomgaarden die in elk seizoen het landschap opfleuren, … Het Regionaal Landschap werkt aan duurzame streekontwikkeling, gebaseerd op de specifieke kwaliteiten van de streek. Het is een samenwerkingsverband waarin het Vlaamse Gewest, de provincie, gemeenten, natuurverenigingen en landbouworganisaties participeren. Het Regionaal Landschap helpt natuurverenigingen om hun doelen te bereiken en probeert duurzaam toerisme te stimuleren.

Contactgegevens

Mieke Vanlangenaeker
011 26 50 82
mieke.vanlangenaeker@rlhv.be

Kostprijs

Gratis aanbod