Regionaal Landschap Lage Kempen geeft advies aan de gemeenten binnen haar werkingsgebied over de natuurlijke inrichtingen in beekvalleien. 

Integraal waterbeheer

Omschrijving

Beek- en valleisystemen zijn cruciaal om onze klimaatdoelstellingen te realiseren. Zo helpen goede valleisystemen niet enkel de klimaatschokken zoals droogte en overstromingen op te vangen. De vallei zorgt ook voor captatie van CO2. Regionaal Landschap Lage Kempen geeft advies inzake natuurlijke inrichtingen in beekvalleien zoals bv. structuurherstelprojecten in en langs waterlopen, in samenwerking met waterbeheerders en aangelande eigenaren en terreinbeheerders. Dit gebeurt in functie van zowel biodiversiteit als waterbuffering en het tegengaan van overstromingen en verdroging. Naast advies kan het Regionaal Landschap in samenwerking met de dienst water van de Provincie concrete projecten zoals beekherstelprojecten helpen realiseren.

Regionaal Landschap Lage Kempen

Het Regionaal Landschap Lage Kempen vind je in het noorden en westen van de provincie Limburg, uitgestrekt over 14 gemeenten. Het Regionaal Landschap Lage Kempen werkt aan duurzame streekontwikkeling, gebaseerd op de specifieke kwaliteiten van de streek.

Het is een samenwerkingsverband waarin de provincie, gemeenten, natuurverenigingen, landbouw-, toeristische- en erfgoedorganisaties, wildbeheereenheden en verenigde bos- en natuureigenaren participeren. Het Regionaal Landschap krijgt hierbij steun van het Vlaamse Gewest en doet beroep op diverse Europese, Vlaamse en Provinciale subsidies.

 

Contactgegevens

Bart Paesen
011 78 52 59
info@rllk.be

Kostprijs

Basisadvies en dienstverlening zijn gratis. Voor uitvoering van werken worden alle mogelijkheden voor ondersteuning en subsidie uitgezocht.