Regionaal Landschap Lage Kempen adviseert en ondersteunt gemeenten binnen haar werkingsgebied bij de opmaak van een beperkt beheerplan en bij herstel of regulier onderhoud. 

Landschapszorg en natuurherstel

Omschrijving

Kleine landschapselementen vormen een groenblauwe dooradering door ons landschap. Vaak zijn de groene elementen historisch en geven ze een gebied een streekeigen karakter. Meestal hebben ze een grote waarde voor biodiversiteit en natuurverbinding. Regionaal Landschap Lage Kempen adviseert en ondersteunt gemeenten bij de opmaak van een beperkt beheerplan en herstel of regulier onderhoud. Waardevolle natuurgebieden vragen de nodige zorg en soms is er een grotere ingreep nodig om de kwaliteiten te verhogen. Het Regionaal Landschap ondersteunt gemeenten bij het onderzoek naar kansen om hiervoor subsidies op te vragen en  kan het natuurherstel ook begeleiden en uitvoeren voor de gemeente. 

Regionaal Landschap Lage Kempen

Het Regionaal Landschap Lage Kempen vind je in het noorden en westen van de provincie Limburg, uitgestrekt over 14 gemeenten. Het Regionaal Landschap Lage Kempen werkt aan duurzame streekontwikkeling, gebaseerd op de specifieke kwaliteiten van de streek.

Het is een samenwerkingsverband waarin de provincie, gemeenten, natuurverenigingen, landbouw-, toeristische- en erfgoedorganisaties, wildbeheereenheden en verenigde bos- en natuureigenaren participeren. Het Regionaal Landschap krijgt hierbij steun van het Vlaamse Gewest en doet beroep op diverse Europese, Vlaamse en Provinciale subsidies

Contactgegevens

Joke Roebben
011 78 52 59
info@rllk.be

Kostprijs

Basisadvies en dienstverlening zijn gratis. Voor uitvoering van werken worden alle mogelijkheden voor ondersteuning en subsidie uitgezocht.