Projectoproep: aankoop gronden voor bebossing (lokale besturen)

Omschrijving

De Vlaamse overheid lanceert een extra oproep voor de aankoop van te bebossen gronden en voorziet hiervoor in 2020 1 miljoen euro. De nood aan beleefbaar groen dicht bij huis, in alle steden en gemeenten, wordt in coronatijden alsmaar duidelijker. Met deze aankoopsubsidie hoopt het Agentschap Natuur en Bos in samenwerking met de lokale besturen snel en efficiënt de ambitie van 4 000 ha extra bos tegen 2024 te realiseren. 

De subsidie wordt toegekend voor de aankoop van te bebossen gronden en bedraagt 75 procent van het aankoopbedrag, inclusief alle aankoopkosten (incl. pachtuittredingsvergoeding), met een plafond van 5€/m².

De aankoop komt voor subsidie in aanmerking als er voldoende garanties zijn dat de aangekochte gronden op korte termijn ook effectief bebost zullen worden (binnen de 3 jaar).

Organisatie

Agentschap Natuur en Bos

Doelgroep

Lokale besturen en provincies

Call

Doorlopend