Projectoproep groenblauwe dooradering

Omschrijving

De oproep 'groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte' maakt deel uit van het Vlaams programma 'Vlaanderen breekt uit!' en de Blue Deal van de Vlaamse Regering en focust op de bebouwde ruimte. 


Met deze oproep wil het Departement Omgeving grote én kleine steden en gemeenten in Vlaanderen warm maken om een voorbeeldfunctie op te nemen in het beleid rond groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie. Met verschillende ingrepen willen we transformatie op het terrein bereiken en zorgen voor een structurele ruimtelijke verandering op groter schaalniveau en met meerdere partners. 

Projecten moeten bestaan uit 3 kleinere quick-win projecten (uitvoering binnen 2,5 jaar) en 1 groter transitieproject (vergunning ingediend binnen 4,5 jaar). Alle projecten moeten kaderen binnen een groenblauwe as. Projecten die reeds lopende zijn en in een vergunningsfase zitten, komen niet in aanmerking.

Men zal de 15 meest ambitieuze steden en gemeenten selecteren en hiervoor voorziet Vlaanderen in totaal 15 miljoen euro of 1 miljoen euro per project. Maximaal 10% van deze subsidie mag gaan naar ondersteuning (studiebureaus, coördinatie, externe begleiding...). De rest van de subsidie dient om de uitvoeringswerken te financieren. Indieners moeten 30% eigen inbreng voorzien.

Aanvragen kunnen ingediend online ingediend worden via de website tot uiterlijk 1 oktober 2021, 12u.

 

Organisatie

  • Departement Omgeving

Doelgroep

  • Lokale besturen

Call

1 oktober 2021, 12u