Projectsubsidie oproep Natuur 2021 - ga recht op je natuurdoel af!

Omschrijving

Met deze projectsubsidie wil het Agentschap Natuur en Bos concrete initiatieven stimuleren die hoofdzakelijk een bijdrage leveren aan de Europese natuurdoelen of inspelen op het ontwikkelen van een hogere natuurkwaliteit. In 2021 schenkt het Agentschap daarbij bijzondere aandacht aan projecten die natte natuur realiseren in gebieden waar maximale meerwaarde gecreëerd kan worden. 

De basissubsidie bedraagt 50, 80 of 90 procent van de totale projectkost afhankelijk van het type natuurbeheerplan dat men ambieert. Het gaat hier over éénmalige natuurinrichtings-, herstel- en ontwikkelingsmaatregelen, hoofdzakelijk voor Europees te beschermen habitats en soorten of binnen projecten voor het ontwikkelen van een hogere natuurkwaliteit.

Organisatie

Agentschap Natuur en Bos

Doelgroep

  • Limburgse gemeenten
  • Verenigingen
  • Organisaties

Call

30 april 2021

jaarlijkse oproep in het voorjaar