Reglement Kleine Duurzame Projecten

Omschrijving

Een erg officiële definitie van duurzame ontwikkeling is “een maatschappelijke ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Hierbij wordt geprobeerd om ecologische, economische en sociale belangen op een evenwichtige manier met elkaar te verzoenen, bij voorkeur op een partitieve manier”.

 

In de praktijk zoekt de provincie naar vernieuwende projecten die een bijdrage leveren aan een duurzaam milieubeleid, naar concrete klimaatprojecten, naar vergroening van onze leefomgeving, naar projecten die aandacht hebben voor de sociale aspecten van het milieubeleid, ….

Organisatie

Provincie Limburg, Dienst Milieu en Klimaat

Doelgroep

  • Limburgse scholen
  • Limburgse gemeenten
  • Verenigingen
  • Bedrijven

Call

1 maart - per jaar