Relancesteun voor renovatie van gemeentelijke scholen en zorginstellingen/OCMW's

Omschrijving

Om de economie een duwtje in de rug te geven na de coronacrisis, heeft de Vlaamse regering een relanceplan opgesteld, met verschillende pijlers. Binnen de pijler 'klimaat, duurzaamheid en innovatie' diende het Vlaamse Energiebedrijf (VEB) een plan in voor de renovatie van gebouwen binnen de Vlaamse overheid. 

De volgende sectoren binnen de Vlaamse overheid kunnen hierop beroep doen:

- Centrale Vlaamse overheid

- Cultuur, jeugd en media

- Onderwijs

- Zorg en gezondheid

De relancesteun is niet bedoeld voor lokale besturen, maar wel voor gemeentelijke scholen of gemeentelijke zorginstellingen (OCMW-woonzorgcentra, zorgbedrijven, BKO, ...) onder het lokaal bestuur. De overheid moet eigenaar zijn van de gebouwen of er dient sprake te zijn van een lopende erfpacht.

De projecten moeten uitgevoerd worden via de dienstverlening (raamcontracten) van de VEB. De steun geldt voor de volgende diensten van de VEB: energiescan, energieaudit, muurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, schrijnwerk en beglazing, relighting, verwarmen en koelen, energieopslag, warmtekrachtkoppeling, geothermie en energieprestatiecontract. De steun is afhankelijk van de uitgevoerde renovatiewerken (tussen 20% en 40% van de totale kostprijs)

De maximale steun per entiteit bedraagt € 1 000 000,00 per begrotingsjaar. Cumulatie met andere subsidies is niet mogelijk. Grote projecten kunnen eventueel opgesplitst worden, waarbij een deel van het project ingediend wordt bij VEB en andere deelprojecten bij andere subsidiekanalen. Nieuwbouw of sloop/wederopbouw komen niet in aanmerking.

Meer info vindt u terug in het subsidiereglement Aanvragen kunnen online ingediend worden via het VEB-portaal https://efficientie.veb.be.

Organisatie

Vlaams Energiebedrijf (VEB)

Doelgroep

Volgende sectoren binnen de Vlaamse overheid:

  • Centrale Vlaamse overheid
  • Cultuur, jeugd en media
  • Onderwijs
  • Zorg en gezondheid

Call

Doorlopend

De begindatum van de projectaanvraag en de daaropvolgende toekenning van de Relancesteun moet zich situeren tussen de 16 juli 2021 en 31 december 2022. De begindatum van het project vangt aan na de ondertekening van de verbindende documenten tot uitvoering van de opdracht met het VEB.