Renovatiebegeleiding door renocoach

Genkenaren krijgen advies van een renovatiecoach om hun huis energiezuinig te renoveren. Voor de financiering gebruikt de stad Genk Vlaamse en provinciale steunmaatregelen. Een schitterende zaak voor het klimaat: verwarming zorgt voor een groot deel van de CO2-uitstoot.

Lokale besturen hebben steeds meer aandacht voor de energiezuinigheid van gebouwen. Gelukkig zijn er tal van organisaties die de gemeenten hierbij helpen. Een mooi voorbeeld is de stad Genk, die hiervoor samenwerkt met Dubolimburg, Stebo en een lokale dienstverlenende vzw.

RENOcoach

Inwoners van Genk kunnen onafhankelijk advies inwinnen van een RENOcoach. Deze fungeert als eerste aanspreekpunt. Verhuurders, huishoudens die grondig willen renoveren, gezinnen die op elektriciteit verwarmen en groepen bewoners van een straat of wijk die samen verbouwen, kunnen ook een begeleiding op maat krijgen.

Begin mei 2018 waren er al honderd intakegesprekken met RENOcoaches ingepland en 199 gratis energiescans uitgevoerd.

TIP: start gefaseerd. Bij de opstart vergen de intakegesprekken veel tijd. Als er een bottleneck ontstaat, haken mensen af.

Slimme financiering

Voor de financiering van de renovatiebegeleiding maakt Genk gebruik van bestaande Vlaamse en provinciale ondersteuningsmaatregelen. De stad draagt de overige kosten.

TIP: een goede samenwerking tussen de verschillende stadsdienten is cruciaal.

Genk zet al langer in op een duurzaam woonbeleid, maar sinds de diensten Woonbeleid en Leefmilieu intenser samenwerken en een deel van hun budgetten samenvoegen, is het aanbod veel uitgebreider, kan de stad een globale visie uitwerken en structuur scheppen in de wirwar aan initiatieven, premies en actoren.

TIP: zorg voor positivisme en dynamiek. Als het traject te complex wordt, haken mensen snel af.

Extra maatregelen

Naast het gratis advies van de RENOcoaches werkten de stad en Stebo extra maatregelen uit, zoals een gratis energiescan voor inwoners die verwarmen op elektriciteit en een premie (50% van het factuurbedrag) voor eigenaars of verenigingen van mede-eigenaars die een energieaudit laten uitvoeren voor een volledig appartementsblok.

TIP: goed communiceren rond dergelijke inititiatieven is belangrijk. De stad Genk lanceerde een projectoproep om de premie te promoten.

Energiecafé

Begin 2018 organiseerde de stad ook een eerste energiecafé met meer dan 150 deelnemers: er waren vier infosessies en mensen mochten vragen stellen tijdens een speeddate met een RENOcoach. De stad maakte ook een RENOkrant met verhalen en info over renoveren en isoleren, slimme besparingstips, premies, subsidies en de groene energielening.

TIP: bedien de verschillende doelgroepen op maat. Ze hebben elk specifieke belangen en een andere houding ten opzichte van hun energiefactuur.

Collectieve projecten

De stad zet ook collectieve renovatieprojecten op, zoals eerder al in de wijk Kolderbos. Momenteel loopt een gelijkaardig project in Boxbergheide. Bewoners worden geïnformeerd, ontzorgd en genieten van prijsverlagingen. De RENOcoaches voorzien begeleiding voor buurten die samen renoveren en kunnen hiervoor rekenen op de Vlaamse burenpremie.

TIP: de stad besteedt ook hier veel aandacht aan communicatie en schakelde een bureau in, om de campagne een duidelijke look and feel te geven.