Subsidie 'openstelling voor de uitvoering van eenmalige inrichtingswerken die de sociale functie van een terrein bevorderen'

Omschrijving

Met deze projectsubsidie wil Vlaanderen de toegankelijkheid van natuurterreinen stimuleren. Voor het projectgebied moet een goedgekeurd natuurbeheerplan beschikbaar zijn type twee, drie of vier, waarin ook een toegankelijkheidsregeling opgenomen is. Het project mag nog niet gestart zijn bij de aanvraag en is geen uitvoering van een wettelijke verplichting. 

Organisatie

Agentschap Natuur en Bos

Doelgroep

  • Limburgse gemeenten
  • Verenigingen
  • Organisaties

Call

30 april 2021

jaarlijkse oproep in het voorjaar