Subsidie voor de aanleg van fietsvoorzieningen binnen het Fietsfonds

Omschrijving

De provincie wil de Limburger meer doen fietsen, elke dag van de week, naar het werk, naar school, naar de winkel, ... Daarvoor zijn comfortabele en veilige fietspaden noodzakelijk. De gemeenten, de provincie en de Vlaamse overheid werken stap voor stap aan de realisatie van fietsvriendelijke infrastructuur op het uitgetekende Bovenlokale Functionele Fietsroutenetwerk (BFF). Daartoe behoren nu ook de fietssnelwegen.

Organisatie

Provincie Limburg, Dienst Mobiliteit en Routenetwerken

Doelgroep

Limburgse gemeenten

Call

Doorlopend