Subsidie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen

Omschrijving

Gemeenten kunnen subsidies aanvragen voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren. Die subsidies zijn gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen.
De subsidie geldt enkel voor kleine projecten. Die projecten moeten worden uitgevoerd binnen de 6 maanden nà de dag van beslissing tot toekenning van de subsidie.

De projecten worden uitgevoerd in de schoolomgeving,  zijnde een straal van 100 meter rond de schooltoegang of tot het eerste kruispunt aan beide zijden als dat verder ligt dan 100 meter, en zijn erop gericht de verkeersveiligheid van schoolkinderen te verbeteren.

De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de subsidiabele projectuitgaven, met een maximum van 25 000 euro per schoolomgeving. Enkel werken die nog moeten uitgevoerd worden komen in aanmerking voor subsidiëring. 

Organisatie

Vlaams Department Mobiliteit en Openbare Werken

Doelgroep

Gemeenten

Call

Iedere gemeente kan per kalenderjaar één subsidieaanvraag indienen voor maximaal 10 schoolomgevingen op haar grondgebied. De aanvraag moet vóór het einde van het lopende jaar ingediend worden. Houd er rekening mee dat de subsidieaanvragen behandeld worden in de volgorde waarin ze zijn binnengekomen.