Goed voorbereid tijdens hittegolven

Warmteplan - Halen

Omschrijving

Door de klimaatverandering krijgen we vaker te kampen met bloedhete dagen en hittegolven. Halen lanceerde in 2018 een warmteplan met aangepaste maatregelen, van het verspreiden van informatiefolders tot het ter beschikkingstellen van kraantjeswater en ijsjes.

Betrokkenen

  • Stad Halen
  • Logo Limburg

Tips

  • Op www.warmedagen.be geeft de Vlaamse overheid tips over wat je kan doen tijdens warmteperiodes, met extra aandacht voor kwetsbare groepen. 
  • Ga voor een multidisciplinaire, dienstoverschrijdende aanpak en uniforme werkwijze.
  • Gebruik de sterktes van de betrokken diensten en organisaties.
  • Stel meetbare doelen bij het opstellen van een warmteplan, evalueer en stuur bij.
Goed voorbereid tijdens hittegolven
Kirsten Knaepen
Logo Limburg

Sterke punten

  • Het warmteplan biedt een systematische aanpak met een leidraad en taakverdeling. 
  • De bundeling van info voorkomt verlies van kennis.
  • Het plan helpt om prioriteiten te stellen en middelen optimaal in te zetten.
  • Een preventieve aanpak reduceert gezondheidsproblemen en beperkt persoonlijke en maatschappelijke kosten.