Collectieve wijkrenovatie Offelken

De Tongerse wijk Offelken was de eerste wijkrenovatie in het kader van de campagne ‘Limburg renoveert’. Het succes van het project is voor een groot deel te danken aan de sterke sociale cohesie in de wijk.

In het kader van ‘Limburg renoveert’ begeleidt Stebo wijkrenovaties van a tot z, samen met lokale besturen. De dienst Wonen van de stad Tongeren koesterde al langer plannen waar deze projectoproep van de provincie bijna naadloos op aansloot.

Spouwmuur- en dakisolatie

De Tongerse wijk Offelken bestaat grotendeels uit sociale koopwoningen uit 1972. Er werden tien bewoners (16%) overtuigd om in het project te stappen. Zij investeerden vooral in spouwmuur- en dakisolatie. Doordat de huizen zo op elkaar lijken, was het werk technisch relatief eenvoudig.

TIP: zorg voor een goed aanspreekpunt voor de bewoners, bij voorkeur iemand van de gemeentelijke diensten en iemand uit de wijk zelf.

Speelplein en petanquebaan

De grootste succesfactor was de sterke, sociale cohesie in de wijk. Het Tongerse stadsbestuur versterkte deze samenhang nog door in 2012 een centraal, groen plein te voorzien met een speelplein en petanquebaan.

TIP: geef late beslissers de mogelijkheid om mee in te stappen en blijf tijdens het project goed communiceren met alle betrokken partners.

Verdere plannen

Inmiddels werd er een nieuw collectief renovatieproject gerealiseerd in de wijk Paspoel. Van de 60 woningen hebben zestien eigenaars deelgenomen. In totaal wordt er 30 ton CO2 bespaard. De totale kostprijs bedroeg 111.564 euro, waarvan 13.472 euro werd bekostigd via premies.

TIP: voorzie een rentesubsidie om inwoners over de streep te trekken. Een voorbeeldreglement van de gemeente Overpelt is terug te vinden op extranet.