Passieve bouwvakschool in het hart van de stad

Passiefbouw vakschool - Dilsen-Stokkem

Omschrijving

Omdat de stedelijke bouwvakschool in Dilsen-Stokkem (STEBO) gehuisvest was in sterk verouderde en energieverslindende gebouwen op verschillende locaties, besliste het stadbestuur om een passieve nieuwbouw te bouwen op één locatie in het centrum.

Betrokkenen

  • Dilsen-Stokkem
  • Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)
  • Leerlingen en leerkrachten van de bouwvakschool

Tips

  • Maak de ecologische winst zichtbaar voor leerlingen en bezoekers, bijvoorbeeld met een scherm dat rapporteert over de CO2 -besparing.
  • Een voorbeeldgebouw pal in het centrum is ideaal om het grote publiek te sensibiliseren. Daarom organiseert STEBO Dilsen regelmatig geleide bezoeken.
  • De onderhoudskosten van complexe technische installaties kunnen hoog oplopen. Schenk hieraan zeker de nodige aandacht.
  • Onderwijsinstellingen, internaten en CLB’s kunnen voor investeringen in hun onderwijspatrimonium een beroep doen op AGION.
  • Energiebesparende maatregelen in het patrimonium van lokale besturen, dus ook gemeentelijke of stedelijke scholen, kunnen gerealiseerd worden via ESCOLimburg2020.
Passieve bouwvakschool in het hart van de stad

Contact

Katrien Reekmans
stad Dilsen-Stokkem

Sterke punten

  • Het bouwproject was voor de leerkrachten en leerlingen een interessant leerproces wat duurzame bouwtechnieken betreft. Leerlingen leren bewust omgaan met energie en worden zich bewust van de klimaatproblematiek. In de eindfase van het bouwproject konden ze effectief meewerken aan de afwerking van het gebouw.
  • Door de lagere energiefactuur blijven er meer middelen over voor de inhoudelijke werking.