Koploper in de strijd tegen water- en modderoverlast

Erosiebestrijding en waterbeheersing - Gingelom

Omschrijving

De verandering van het klimaat gaat gepaard met intense neerslagpieken en toenemende erosie. Gemeenten die overlast willen beperken, moeten water ruimte geven in de valleien en zorgen voor buffers. Gingelom geeft al enkele decennia het goede voorbeeld.

Betrokkenen

 • Gemeente Gingelom
 • Provinciaal Steunpunt Land en Water,
 • Watering van Sint-Truiden
 • Provincie Limburg
 • Vlaamse overheid

Tips

 • Vele kleine ingrepen zijn duurzamer dan enkele grootschalige projecten.
 • Maatregelen tegen erosie komen in aanmerking voor subsidies waarbij de Vlaamse overheid 75% voor haar rekening neemt en de provincie 15%.
 • Het bestrijden van wateroverlast gebeurt best zo hoog mogelijk stroomopwaarts.
Koploper in de strijd tegen water- en modderoverlast

Contact

Dirk Schalenborgh
gemeente Gingelom
Watering van Sint-Truiden en Provinciaal Steunpunt Land & Water - Provincie Limburg

Sterke punten

 • Fauna en flora profiteren mee van de open waterberging.
 • De grond van de uitgegraven erosiepoelen werd gebruikt voor de aanleg van de damconstructies, waardoor geen grond moest worden aan- of afgevoerd.
 • Deze ingrepen vergen weinig onderhoud.
 • Dankzij de zachte hellingen kunnen dieren gemakkelijk in en uit de poel.